Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: άχλα

άχλα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

κουφόβραση