Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα

Καρατεπελίδικα

Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία

Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Σχόλια:

HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE