Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα

Καρατεπελίδικα

Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία

Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Λέξεις