Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: σκουλί

σκουλί

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

θηλειά

Επεξήγηση

Όρος της υφαντικής. Σκουλωτό ύφασμα: με θηλειές που σχηματίζουν πέλος.