Διάλεκτος: Θρακιώτικα

Θρακιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται:

Σχόλια: Διάλεκτος από τους κατοίκους της Θράκη και από τους πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Λέξεις