Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μαναούτσος

μαναούτσος

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βάτραχος

Επεξήγηση

Από την Ανατολική Θράκη