Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: ατζελετζίνα

ατζελετζίνα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

βιαστική