Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: αναγκιό

αναγκιό

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

τουαλέτα