Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: τουτουνιά

τουτουνιά

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

καπνά, φυτό

Επεξήγηση

από την τούρκικη λέξη tütün