Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: λεχάρι

λεχάρι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

άρπαγας

Σχόλια

μη πέφτετε σαν τα λεχάρια στο φαγητό...