Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: κιουπουρλάντισα

κιουπουρλάντισα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

μίλησα

Επεξήγηση

μίλησα πάρα πολύ...