Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: τιτίζα

τιτίζα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

σχολαστική

Επεξήγηση

για πολύ καθαρές και προσεκτικές στο νοικοκυριό τους, γυναίκες