Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: ναμκιώρης ναμκιώρα

ναμκιώρης ναμκιώρα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

αχάριστος

Επεξήγηση

ακριβής μετάφραση από την τούρκικη λέξη nankör...