Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: κατσιρμάς

κατσιρμάς

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

Επεξήγηση

από την τουρκική kaciyorum που σημαίνει τρέχω μακρυά...