Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: γκισκιντίζω

γκισκιντίζω

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

τολμάω

Επεξήγηση

συνήθως αρνητικά όταν δεν βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας...