Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: μπεσλεντίζω

μπεσλεντίζω

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

θρέφω

Επεξήγηση

όταν κάποιος καλοπερνάει τρωγωπίνοντας