Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: τσατίρ πατίρ

τσατίρ πατίρ

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

τελείως

Επεξήγηση

όλως διόλου