Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: μπουνάκης

μπουνάκης

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ξεμωραμένος

Επεξήγηση

όταν γερνώντας ο άνθρωπος τα χάνει, μπουνακλαντίζει