Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: άτζαπα

άτζαπα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

άραγε

Σχόλια

από την τουρκική λέξη acaba που σημαίνει άραγε