Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: αϊναλίκι

αϊναλίκι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Επεξήγηση

ξύλινο πλαίσιο αποξήρανσης των φύλλων καπνού