Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: χουλέπια

χουλέπια

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

μεντεσέδες