Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: χαρταλάμια

χαρταλάμια

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

χερούλια

Επεξήγηση

μεταλλικά χερούλια σε σεντούκι