Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: χατάς

χατάς

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

μεγάλο κακό