Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: γιαλακάς

γιαλακάς

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

αναξιόπιστος ασταθής