Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: Γκιουβεντίζω

Γκιουβεντίζω

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Επεξήγηση

Βασίζωμα, νιώθω επαρκείς δυναμεις για να τολμίσω....κάτι