Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: κεπέγκι

κεπέγκι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ρολό παντζούρι

Επεξήγηση

τ ο ξύλινο κάλυμμα της πρόσοψης μαγαζιού