Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: γκερντάνι

γκερντάνι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ο λαιμός