Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: νταμουσλούκι

νταμουσλούκι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

σπορίτης

Επεξήγηση

το αρσενικό παιδί που θα συνεχίσει την οικογένεια