Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: γκιόλιασα

γκιόλιασα

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

μούσκεψα

Επεξήγηση

εξελληνισμένη τούρκικη από τη λέξη γκιολ που σημαίνει λίμνη.