Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: καραμέτι

καραμέτι

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

χατήρι