Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: ακουλάντριστος

ακουλάντριστος

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

αχρησιμοποίητος

Επεξήγηση

αναφέρεται συνήθως σε σκεύη ή ασπρόρουχα