Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: τζάνιμ

τζάνιμ

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

ψυχή μου