Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα - Λέξη: χαζίρκος

χαζίρκος

Διάλεκτος: Καρατεπελίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Σταυρούπολη Ξάνθης

Μετάφραση

εύκαιρος,πρόχειρος

Σχόλια

από την τούρκικη λέξη hazir που σημαίνει έτοιμος