Διάλεκτος: Αθυριώτικα - Λέξη: τσεκμές

τσεκμές

Διάλεκτος: Αθυριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: αθυρα πέλλας

Μετάφραση

σουγιάς

Επεξήγηση

ονομασία πριονωτού σουγιά