Διάλεκτος: Αθυριώτικα

Αθυριώτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: αθυρα πέλλας

Σχόλια:

HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE