Διάλεκτος: Αθυριώτικα

Αθυριώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: αθυρα πέλλας