Διάλεκτος: Αθυριώτικα

Αθυριώτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: αθυρα πέλλας