Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα - Λέξη: άγαρπος

άγαρπος

Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Μετάφραση

τραχύς

Επεξήγηση

τραχύς, σκληρός, απότομος, βάναυσος