Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα

Αντιχασιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Λέξεις

Α

Γ

Η

Κ