Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: όρουμα

όρουμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

όνειρο

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τσοιμήχα στι ροματίστα `να όρουμα

Κοιμήθηκα και είδα ένα όνειρο