Διάλεκτος: Καραμανλίδικα

Καραμανλίδικα

Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία

Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Λέξεις

Ψ