Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα - Λέξη: αγανός

αγανός

Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Μετάφραση

αραιός

Επεξήγηση

επίσης χαλαρός, αμμουδερός, αλιγόκαρπος χώρος