Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα - Λέξη: αβερτοσύνη

αβερτοσύνη

Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Μετάφραση

ευχέρεια

Επεξήγηση

άνεση, επιδεξιότητα