Διάλεκτος: Αμφιλοχιώτικα - Λέξη: ξεσγαλίσκα

ξεσγαλίσκα

Διάλεκτος: Αμφιλοχιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Αιτωλοακαρνανία

Μετάφραση

Γρατζουνίστηκα