Διάλεκτος: Αμφιλοχιώτικα

Αμφιλοχιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Αιτωλοακαρνανία