Διάλεκτος: Σερραϊκά - Λέξη: Τζιομ!

Τζιομ!

Διάλεκτος: Σερραϊκά / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Σέρρες

Μετάφραση

Δρόμο! Φεύγω!