Διάλεκτος: Σερραϊκά

Σερραϊκά

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Σέρρες