Διάλεκτος: Σερραϊκά

Σερραϊκά

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Σέρρες