Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Μπίμπα,

Μπίμπα,

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

Πλήρες

Επεξήγηση

Εντελώς γεμάτο, τίγκα