Διάλεκτος: Βολιώτικα

Βολιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου