Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα - Λέξη: περτσά

περτσά

Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

φράντζα

Επεξήγηση

Η φράντζα που πέφτει μπροστά από το μέτωπο.