Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα

Βασιλικιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης