Διάλεκτος: Βασιλικιώτικα

Βασιλικιώτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Βασιλικά Θεσσαλονίκης