Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σπέρου

σπέρου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σπέρνω

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Σπέρου σεΐράτσα, σπέρου σίχια, σπέρου σίχια σά κιατσά

Σπέρνω αραιά, σπέρνω πυκνά, σπέρνω πυκνά σαν κετσέ (δηλ. πολύ πυκνά)

Σεΐράστη ξέβη, ντέν έσυραμ` σπόρους

Φύτρωσε αραιό, δεν ρίξαμε (αρκετούς) σπόρους