Διάλεκτος: Μπανιώτικα - Λέξη: Τζιτζίκα

Τζιτζίκα

Διάλεκτος: Μπανιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Κίτρος Πιερίας

Μετάφραση

Πιπίλα